Parkoviště P3 ("Parkoviště Městský park")

Situováno v meandru řeky Vltavy mezi Městským parkem a Domem dětí a mládeže. Jedná se o třetí největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 130 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice Linecká.(odbočka ze silnice II/160 Č. Krumlov - Vyšší Brod u přejezdu přes řeku Vltavu směrem k centru města).

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými záchodky, mapovým informačním bodem. Parkoviště je z části příjemně stíněno vzrostlými stromy, ale prozatím je v část parkovací plochy upravena na nezpevněném povrchu. V blízkosti parkoviště se nachází hlavní oddychový městský park, Dům dětí a mládeže, dětské dopravní hřiště, budova soudu a další provozovny.

Parkoviště je v nepřetržitém provozu. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku zde.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: