Oblast rozvojových projektů

Jedná se o poslední, poměrně specifickou oblast podnikatelské činnosti společnosti. Její podstatou vyhledávání, podpora vzniku, příprava, případně i vlastní realizaci projektů s přínosem pro rozvoj města. 
Výstupy některých rozvojových projektů přispěly rozhodující měrou ke značnému rozvoji společnosti samé. 
 
Projekt parking
o dominantní role FONDU, který měl za cíl řešit zcela neuspokojivý stav parkování osobních vozidel a zájezdových autobusů na území širšího centra, dala vzniknout zcela nové oblasti podnikání FONDU a samostatnému středisku hospodaření. 
 
Projekt Fotoateliér Seidel
o Výsledkem několikaleté práce, bylo zase vybudování Muzea Fotoateliér Seidel, které bylo veřejnosti otevřeno v polovině roku 2008. 
 
Revitalizace předpolí městského parku
o Téměř deset let trvala realizační fáze projektu, kdy na nevzhledném místě bývalého stavebního dvora s řadou technických objektů, provizorní parkovací ploše a s dvanácti samostatně stojícími garážemi soukromých vlastníků bylo v roce 2011 vybudováno z prostředků města moderní parkoviště osobních vozidel. 
 
Revitalizace území třetího meandru Vltavy
o Posledním významným projektem souvisejícím s tím předchozím, který byl připravován a realizován společně s městem a jeho obsahovou náplní bylo vedle obnovy městského parku rekonstrukce synagogy a tzv. Schieleho ateliéru s terasami v jeho okolí a cestní propojení lokality třetího meandru. Tento projekt rehabilitace velmi zanedbané, téměř nenavštěvované, ale přitom velmi zajímavé lokality v těsné blízkosti centra města je možné označit za jeden z nejvýznamnějších počinů v novodobé historii města, což bylo potvrzeno i oceněním, kterého se tomuto projektu dostalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Berlíně v roce 2013, kdy při předávání cen Czech Tourism Awards Český Krumlov zvítězil v kategorii nazvané „Nejlepší partner: Město“, a to právě za obnovu a oživení obou historických objektů a celého území v jižní části centra města.

 

Pořízení elektromobilů pro provozní úsek společnosti - 2x Peugeot Rifter v roce 2023

v rámci modernizace vozového parku byly na základě vyhodnocení provozních potřeb a v souladu s ekonomikou provozu pořízeny v roce 2023 dva elektro vozy Peugeot Rifter. Toto řešení adekvátně pokrývá denní operační rádius provozního úseku a zároveň poskytuje ekonomické a ekologické řešeni mobility v duchu omezování spalovacích motorizací.

Na nákup vozidel byla poskytnuta podpora z EU -  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU"

 
Banner Národní plán obnovy MŽV_emobilita, zdroj: Ministerstvo životního prostředí
 
 
 
Na projekt Parking navázalo vybudování moderního přestupního dopravního terminálu na místě autobusového nádraží a dále pak realizace zpoplatnění zájezdových autobusů včetně jejich parkování. Komplex všech těchto aktivit vytváří poměrně unikátní soubor služeb jak pro občany města tak pro cestovní ruch a tyto aktivity jsou významným zdrojem pro financování dalších projektů.
 
I nadále se FOND věnuje rozvojovým projektům ve spolupráci s městem oblasti Parking, a to zejména v rámci projektu „Chytrý Krumlov“. 

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: