Bodová karta

Tato karta slouží pro zvláštní úhradu za parkovné na parkovištích Parking Český Krumlov - P1 (Jelení zahrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský park), P5 (Autobusové nádraží). Parkovné je hrazeno postupným odečítáním kreditu z této karty. Jeden kreditní bod odpovídá jedné české koruně.

Karta je při pořízení nastavena se základním kreditem 200 bodů (200Kč). Karta se aktivuje prvním vložením do vjezdového stojanu parkoviště. V normálním režimu se karta vkládá do vjezdového a výjezdového stojanu a automaticky dochází k odečítání kreditu na základě času stráveného na parkovišti. Za každou započatou hodinu v době od 10:00 do 14:30 se z kreditu odečte 40 bodů*. Za každou započatou hodinu v ostatní části dne (14:30-24:00 a 0:00-10:00 hod.) se z kreditu odečtou 2 body. Shodně s běžným provozem parkoviště se za výjezd z parkoviště do 40 minut neodečítá žádný kredit. V případě, že kredit na kartě není dostatečný pro úhradu za dobu strávenou na parkovišti, výjezdový stojan kartu odmítne a vyzve Vás k doplacení u automatické pokladny.

Kartu lze kdykoliv dobíjet v automatické pokladně na libovolném parkovišti (P1, P2, P3 nebo P5). Při dobíjení vložte kartu do čtecího otvoru parkovacích lístků (bliká u něj světelná šipka). Přístroj Vás obeznámí o hodnotě kreditu na kartě a kartu vám vrátí zpět (případně zmáčkněte tlačítko „účtenka“). Kartu vezměte a znovu ji vložte do čtecího zařízení. Nyní je přístroj připraven na dobíjení. Začněte vkládat bankovky (příp. mince) do zařízení v místě označeném symbolem bankovek (mincí). Vložíte-li již takový (libovolný) obnos, kterým hodláte navýšit kredit na kartě, zmáčkněte tlačítko u slova "účtenka", čímž ukončíte dobíjení a přístroj Vám vystaví účtenku za navýšení kreditu. Kartu dobíjejte raději v předstihu, abyste neztráceli Váš čas vracením se od výjezdového stojanu v případě přečerpání kreditu.

Karta je nastavena na střídání vjezdu a výjezdu z parkoviště. V případě, že z nějakého důvodu (např. porucha na zařízení) neprojedete přes jedno z těchto cyklických zařízení, navštivte centrálu systému (v místě BUS Parkingu) pro oživení karty.

V případě kontaktu karty s vnějším magnetickým prostředím může dojít k ztrátě informací na kartě. Za toto ani jiné mechanické poškození nebere provozovatel odpovědnost. Karta by proto neměla přijít do styku s vynuceným magnetickým polem (magnety, elektromotory, v některých případech i mobilní telefon...) ani by s ní nemělo být zacházeno zvláště hrubým způsobem.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte centrálu parkovacího systému - přímo z parkoviště po zmáčknutí tlačítka "Intercom" (případně pouze "i") na vjezdovém či výjezdovém stojanu nebo na automatické pokladně anebo telefonicky na čísle : 380 711 190.

Poznámka: jednotlivá parkoviště (P1, P2, P3, P5) mají základní (běžný - hodinový) tarif rozdílný. Bodová karta odečítá v "hlavních" hodinách uvedený kredit stejně bez rozdílu.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: