ČKRF » Městský parkovací systém » Doprovodné služby k parkingu

Bodová karta

Tato karta slouží pro zvláštní úhradu za parkovné na parkovištích Parking Český Krumlov - P1 (Jelení zahrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský park), P5 (Autobusové nádraží). Parkovné je hrazeno postupným odečítáním kreditu z této karty. Jeden kreditní bod odpovídá jedné české koruně.

Karta je při pořízení nastavena se základním kreditem 200 bodů (200Kč). Karta se aktivuje prvním vložením do vjezdového stojanu parkoviště. V normálním režimu se karta vkládá do vjezdového a výjezdového stojanu a automaticky dochází k odečítání kreditu na základě času stráveného na parkovišti. Za každou započatou hodinu v době od 10:00 do 14:30 se z kreditu odečte 40 bodů*. Za každou započatou hodinu v ostatní části dne (14:30-24:00  a  0:00-10:00 hod.) se z kreditu odečtou  2 body. Shodně s běžným provozem parkoviště se za výjezd z parkoviště do 40 minut neodečítá žádný kredit. V případě, že kredit na kartě není dostatečný pro úhradu za dobu strávenou na parkovišti, výjezdový stojan kartu odmítne a vyzve Vás k doplacení u automatické pokladny.

Kartu lze kdykoliv dobíjet v automatické pokladně na libovolném parkovišti (P1, P2, P3 nebo P5). Při dobíjení vložte kartu do čtecího otvoru parkovacích lístků (bliká u něj světelná šipka). Přístroj Vás obeznámí o hodnotě kreditu na kartě a kartu vám vrátí zpět (případně zmáčkněte tlačítko „účtenka“). Kartu vezměte a znovu ji vložte do čtecího zařízení. Nyní je přístroj připraven na dobíjení. Začněte vkládat bankovky (příp. mince) do zařízení v místě označeném symbolem bankovek (mincí). Vložíte-li již takový  (libovolný) obnos, kterým hodláte navýšit kredit na kartě, zmáčkněte tlačítko u slova "účtenka", čímž ukončíte dobíjení a přístroj Vám vystaví účtenku za navýšení kreditu. Kartu dobíjejte raději v předstihu, abyste neztráceli Váš čas vracením se od výjezdového stojanu v případě přečerpání kreditu.

Karta je nastavena na střídání vjezdu a výjezdu z parkoviště. V případě, že z nějakého důvodu (např. porucha na zařízení) neprojedete přes jedno z těchto cyklických zařízení, navštivte centrálu systému (v místě BUS Parkingu) pro oživení karty.

V případě kontaktu karty s vnějším magnetickým prostředím může dojít k ztrátě informací na kartě. Za toto ani jiné mechanické poškození nebere provozovatel odpovědnost. Karta by proto neměla přijít do styku s vynuceným magnetickým polem (magnety, elektromotory, v některých případech i mobilní telefon...) ani by s ní nemělo být zacházeno zvláště hrubým způsobem.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte centrálu parkovacího systému - přímo z parkoviště po zmáčknutí tlačítka "Intercom" (případně pouze "i") na vjezdovém či výjezdovém stojanu nebo na automatické pokladně anebo telefonicky na čísle : 380 711 190.

 

* poznámka:  jednotlivá parkoviště (P1, P2, P3, P5)  mají základní (běžný - hodinový) tarif rozdílný. Bodová karta odečítá v  "hlavních"  hodinách  uvedený kredit stejně bez rozdílu..