ČKRF » Městský parkovací systém

Městský parkovací systém

Provozování městského parkovacího systému je v rámci ČKRF spol. s r.o. nejmladší oblastí podnikání. Bylo zahájeno v roce 2002, kdy společnost převzala provoz městských odstavných parkovišť a zahájila společně s městem práce na „Projektu parking“, jehož cílem bylo vytvoření zcela nového systému parkování ve městě. O dva roky později se uskutečnila zásadní modernizaci parkovacího systému, která přišla zhruba na 40 milionů korun.

V současnosti jsou hlavní odstavná parkoviště pro osobní vozidla vybavena moderními  samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení parkovného v Kč i EUR, včetně placení prostřednictvím magnetických parkovacích karet, parkoviště jsou osazena bezpečnostními kamerami, obsazování jednotlivých parkovišť zajišťuje elektronický systém navádění vozidel a celý systém je monitorován a obsluhován z centrálního dispečinku 24 hodin denně.

V rámci uvedeného projektu bylo otevřeno nové centrálního parkoviště autobusů návštěvníků města v bývalém areálu ČSAD na Chvalšinské silnici, který za tímto účelem společnost odkoupila. Centrální parkoviště autobusů má kapacitu 31 parkovacích míst, je celoročně otevřeno 24 hodin denně a nabízí dopravcům a jejich řidičům celou řadu doprovodných služeb – myčku a opravnu autobusů, pneuservis, čerpací stanici pohonných hmot, odpočinkovou místnost pro řidiče s příslušným sociálním zázemím. Poslední společně s městem realizovanou součástí projektu bylo pořízení a spuštění provozu osmi parkovacích automatů v tzv. zónách placeného stání na místních komunikacích umožňujících krátkodobé placené stání v lokalitách extrémně navštěvovaných nejširší veřejností.

V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde vjezd a parkování je povoleno jen na zvláštní povolení městského úřadu. Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. provozuje celkem 5 velkých parkovišť v docházkové vzdálenosti od centra.

Městský parkovací systém dává k dispozici návštěvníkům města výstupní a nástupní terminál BUS-STOP , 40 stání pro zájezdové autobusy na odstavném parkovišti (P-BUS) a zhruba 730 parkovacích míst pro osobní vozidla na čtyřech odstavných parkovištích (P1- P5)  

Kromě toho mohou návštěvníci s osobními automobily využít i parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty, která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do 90 minut.

Mapa parkovišť

Ceník parkovacích produktů a služeb

Ceník parkovacích automatů

Ceník parkování karavanů