ČKRF » Správa portfolia nemovitostí » Přehled objektů a jejich využití

Přehled nemovitostí a jejich využití

Přehled veškerých nemovitostí ve vlastnictví nebo v nájmu společnosti je uveden v „Přehled nemovitostí.pdf “. V ní je možné nalézt základní údaje o funkčním využití konkrétních nemovitosti s informacemi o jednotlivých bytových a nebytových prostor, jejich umístění a velikosti, o aktuálním účelu využívání nebytových prostor a jejich aktuálním provozovateli (nájemci).