Historie a současnost souboru nemovitostí

Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve 100%ním vlastnictví města. To do jmění společnosti vložilo v prvních letech bezúplatně téměř pět desítek vybraných nemovitostí – domů, budov a pozemků v historickém centru města vč. rozsáhlejších souborů nemovitostí, jakým byly například bývalý klášter klarisek, bývalý Hotel Vídeň, komplex budov Hotelu Růže v Horní ulici a Interhotelu na Náměstí Svornosti (tzv. „Měšťák“). Až na výjimky, jako byl například Hotel Růže, se jednalo v zásadě o objekty ve velmi špatném technickém stavu s vysokým investičním dluhem v řádech stovek milionů korun. Jelikož nebylo reálné tento investiční dluh na objektech „odstranit“ z tvorby na počátku velmi nízkých výnosů z provozování objektů či z úvěrových zdrojů, bylo přistoupeno k odprodeji vybraných nemovitostí z portfolia, z jejichž výnosu pak byly postupně financovány opravy a rekonstrukce ostatních domů.

Do konce roku 2000 tak bylo prodáno 14 objektů (č. p.) - Latrán 19, 77-78 (Hotel Vídeň), Kájovská 55 a 68, Kostelní 169, Horní 147, 148, 153-154 (Hotel Růže), Náměstí Svornosti 12-14 (Městský hotel) a 15, do Nadace Egona Schiele (dnes Nadace Sabarsky – Sonnberger) byly vloženy čtyři domy - Široká 70-72 a 81. Jeden objekt (Dlouhá 100) byl na základě soudního rozhodnutí vydán Klubu českých turistů.

Naproti tomu bylo nemovitostní portfolio rozšířeno o dva koupené domy - Latrán 15 a Masná 129 a jeden významný stavební pozemek /Chvalšinská/, které zůstaly v majetku dodnes. Z utržených prostředků z prodejů bylo v uvedeném období komplexně zrekonstruováno 12 domů v centru (Latrán čp. 6,7,12,13,15,37,55, Masná 131, Kájovská 60, Horní 157 a 158 a Náměstí Svornosti 2 a dále jeden bytový dům dlouhodobě najatý od města /Za Nádražím 241/. Na další zhruba desítce objektů byly provedeny významnější dílčí opravy a rekonstrukce (např. Široká 70-71 /ESC/, Kostelní 161/2 /ZUŠ/, Latrán 54, 76 a 67/“klarisky“/, Kájovská 68.

Po roce 2000 již nedocházelo k tak významnému úbytku nemovitostí z portfolia jejich prodejem. Přesto soubor nemovitostí ve vlastnictví a správě společnosti výrazně změnil svoji tvář. V historickém centru byly kompletně zrekonstruovány domy Radniční 29 („Pohádkový dům“), Masná 129 (Penzion „Thállerův dům“), Kájovská 61 (kavárna), Latrán 76 (byt, nebytové prostory), Linecká 260 a 272 (Muzseum Fotoateliér Seidel). Významné opravy a rekonstrukce proběhly na objektech Kostelní 168/9 (ZUŠ), Radniční 28 (kanceláře), Náměstí Svornosti 1 (sklepy radnice), Latrán 67 (Tramín, nebytové prostory), Latrán 54 (kanceláře, čajovna, byty), Latrán 16 (byty, kavárna), Latrán 67 (obnova střech komplexu bývalého kláštera klarisek), Kájovská 60 (kavárna), Latrán 13 (pekárna), Široká 78/79, Latrán 7/12 (Restaurace U Švejka, prodejní prostory), Synagoga (opravy najatého objektu v rámci programu „regenerace Městské památkové zóny“). Kromě toho byly zrekonstruovány dvě „městské zahrady“ – Seminární a v Hradební ulici (dětské hřiště), byla provedena nová zádlažba Hradební ulice (vč. rekonstrukce inženýrských sítí) a Na Fortně.

Soubor nemovitostí byl dále rozšířen o objekt Široká 78/79 (koupě od města), který byl kompletně zrekonstruován (vybudování „pasáže Hradební“, nebytové prostory, 8 nových bytových jednotek), dále o čp. Linecká 260 a 272 (Museum FAS) a „Schieleho zahradní ateliér“ (Plešivec 343). I tyto objekty se podařilo komplexně zrekonstruovat za výrazné finanční účasti strukturálních fondů EU. V rámci „projektu parking“ byl pořízen v roce 2003 bývalý areál ČSAD – Chvalšinská čp. 242 (parkoviště autobusů, kanceláře, dílny) a rovněž byly kompletně zrekonstruovány, resp. vybudovány veřejná WC na parkovištích Jelenka a Městský park.

Z původního souboru nemovitostí byly naopak odprodány tyto „větší“ objekty: čp. Kájovská 54, Latrán 70/71 a 141, objekty na st. p. č. 172 a 174/1 v Hradební ul., chata s rozhlednou na Kleti, čp. Linecká 266 a dům čp. Široká 77. V roce 2010 byl na město bezúplatně převeden komplex nemovitostí bývalého kláštera klarisek (Latrán čp. 67) – za účelem realizace EU projektu „Revitalizace areálu klášterů“.

Během uplynulých dvou desítek let došlo k poměrně výrazným změnám v portfoliu nemovitostí ve vlastnictví společnosti. Bylo prodáno celkem 18 nemovitostí, z jejichž výnosu byly financovány opravy a rekonstrukce ostatních objektů ve velmi špatném stavu, naopak do vlastnictví bylo nakoupeno 8 nemovitostí vč. areálu bývalého ČSAD na Chvalšinské (BUS Parking).

V roce 2015 tvoří portfolio nemovitého majetku 24 objektů (č.p.) lokalizovaných převážně v historickém centru města, dále „provozně technický areál“ (Latrán /Chvalšinská/ čp. 242) s parkovištěm autobusů, jeden významný stavební pozemek u plaveckého stadionu u Chvalšinské silnice a desítka samostatných bytových jednotek v panelových domech. Kromě toho má FOND v dlouhodobém nájmu od města panelový bytový dům Za Nádražím 241 s dvaadvaceti byty, který byl pronajat od města na 50 let a zrekonstruován za účelem přestěhování nájemníků z bytů v historických objektech v centru města (zejména z bývalého kláštera klarisek) z důvodů jejich nezbytné opravy. V nájmu je dále objekt Synagogy se zahradou od Židovské obce v Praze, dále radniční sklepy na náměstí a čtyři městská parkoviště pro osobní vozy. Aktuálně fond pronajímá zhruba osm desítek nebytových prostor a sedmdesát bytů, z toho čtyři desítky v historickém centru.

Od r. 1993 se podařilo FONDU kompletně zrekonstruovat celkem 20 vlastních objektů ve velmi špatném technickém stavu a 2 objekty v dlouhodobém nájmu. Na zbývajících objektech byly provedeny částečné rekonstrukce zaměřené na zprovoznění nebytových a bytových prostor. V roce 2005 byly zrealizovány revitalizace dvou zahrad v centru města – Seminární a v Hradební ulici s dětským hřištěm. Do nemovitého majetku bylo od počátku do současnosti prostřednictvím oprav a rekonstrukcí vloženo téměř pět set milionů korun.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: