ČKRF » Podpora a rozvoj cestovního ruchu

Podpora a rozvoj cestovního ruchu

Cestovní ruch je pro město Český Krumlov prioritou (viz. strategický plán města). Dlouhodobým cílem je rozvoj Českého Krumlova jako kulturního a turistického centra mezinárodního významu, dále vytvoření optimálních podmínek pro návštěvníky města na straně jedné a poskytovatele služeb na straně druhé.

Podporou a rozvojem cestovního ruchu v destinaci Český Krumlov je pověřen úsek cestovního ruchu - ČESKÝ KRUMLOV TOURISM , který je zřízen a provozován Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. Nedílnou součástí Český Krumlov Tourism je INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV.

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2016