Český Krumlov Tourism

Český Krumlov Tourism je oficiální turistickou autoritou města Český Krumlov. „Pod jednou střechou“ nabízí kvalitní ucelený servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov, je klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov = spolupráce a kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem.

Poslání ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

  • Zajistit kvalitní turistický servis pro návštěvníky Českého Krumlova. 
  • Být výkonnou a respektovanou marketingovou, servisní a obchodní organizací pro partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni.
  • Spoluvytvářet a naplňovat oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov.
  • Být klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov, podílet se na řízení a rozvoji trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve městě (prostřednictvím naplňování systému kontinuálního sběru, sledování a vyhodnocování dat). 

Činnost ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

Management a marketing turistické destinace Český Krumlov

Management, plánování v oblasti cestovního ruchu (poradní orgán vedení města při rozhodování v záležitostech města týkajících se cestovního ruchu - odborná stanoviska ve fázi schvalovacího řízení, podílení se na strategickém plánování města, spoluvytváření koncepčních dokumentů rozvoje města) / Propagace a podpora prodeje (ediční činnost, účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích v České republice i v zahraničí, organizace speciálních poznávacích pobytů pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů, správa fotobanky destinace Český Krumlov, realizace a marketingová podpora projektů na podporu prodeje destinace, propagace akcí, pořádaných ve spolupráci s městem Český Krumlov a partnery v destinaci) / PR a komunikace v oblasti cestovního ruchu (spolupráce s médii, organizace tiskových konferencí, press tripů, inzerce, monitoring a archivace zpráv, tiskové zprávy a servis, e-komunikace, tvorba pozitivní image destinace) / Internetová prezentace www.ckrumlov.info (správa a rozvoj Oficiálního informačního systému Český Krumlov v oblasti turistické/volnočasové pro širokou i odbornou veřejnost, elektronické zpravodajství) / Marketingový výzkum, statistika (sledování výkonnosti a zatížení destinace pomocí pravidelných marketingových analýz a statistických šetření) / Spolupráce a komunikace s místními, regionálními, celostátními i zahraničními institucemi a autoritami cestovního ruchu, zastupování Českého Krumlova v profesních sdruženích cestovního ruchu / Koordinace a spolupráce s místními subjekty cestovního ruchu a kultury (komunikace, podpora tvorby nových turistických produktů, školící a vzdělávací činnost, osvěta, management kvality, iniciace a spolupráce na programech v oblasti kultury a volného času) / Krizový management a komunikace cestovního ruchu / Získávání grantových a dotačních prostředků na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Turistický servis

Informační servis 364 dní v roce pro návštěvníky destinace a občany města / Distribuce propagačních materiálů / Zprostředkování ubytování a ostatních turistických služeb / Zajištění průvodcovských služeb / Rezervace a prodej vstupenek a jízdenek / Provozování cestovní kanceláře (zajištění pobytových programů – zpracování poptávek individuální a skupinové turistiky, firemních a konferenčních akcí) / Směnárenské služby / Veřejný internet / Úschovna zavazadel / Kopírovací služby / Prodej turistických tiskovin, publikací a suvenýrů prostřednictvím obchodu („Gift Shop“) / Vyřizování reklamací a dotazů v návštěvní knize Oficiálního informačního systému Český Krumlov.

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2016

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: