ČKRF » Rozvojové projekty

Oblast rozvojových projektů

Jedná se o poslední, poměrně specifickou oblast podnikatelské činnosti společnosti. Její podstatou vyhledávání, podpora vzniku, příprava, případně i vlastní realizaci projektů s přínosem pro rozvoj města. Výstupy některých rozvojových projektů přispěly rozhodující měrou ke značnému rozvoji společnosti samé. Například dominantní role FONDU na tzv. „Projektu parking“, který měl za cíl řešit zcela neuspokojivý stav parkování osobních vozidel a zájezdových autobusů na území širšího centra, dala vzniknout zcela nové oblasti podnikání FONDU a samostatnému středisku hospodaření. Výsledkem několikaleté práce na „Projektu Fotoateliér Seidl“ bylo zase vybudování Muzea Fotoateliér Seidel, které bylo veřejnosti otevřeno v polovině roku 2008. Téměř deset let trvala realizační fáze projektu „Revitalizace předpolí městského parku“, kdy na nevzhledném místě bývalého stavebního dvora s řadou technických objektů, provizorní parkovací ploše a s dvanácti samostatně stojícími garážemi soukromých vlastníků bylo v roce 2011 vybudováno z prostředků města moderní parkoviště osobních vozidel. Posledním významným projektem souvisejícím s tím předchozím, jež se blíží do svého finále, je „Revitalizace území třetího meandru Vltavy“. Tento byl připravován a realizován společně s městem a jeho obsahovou náplní je vedle obnovy městského parku rekonstrukce synagogyr a tzv. Schieleho ateliéru s terasami v jeho okolí a cestní propojení lokality třetího meandru.