ČKRF » O nás » Vznik a poslání společnosti

Vznik a poslání společnosti

Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví Města Český Krumlov, které na počátku do jejího majetku bezúplatně vložilo zhruba pět desítek vybraných nemovitostí – domů, budov a pozemků v historickém centru města. Smyslem založení společnosti bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto úkoly a cíle:

  • Zajistit kvalitní opravu  historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.
  • Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.
  • Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.
  • Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti  se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliérem Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001 a počátkem roku 2013.