ČKRF » Museum Fotoateliér Seidel » Historie projektu

Historie projektu

Rok 2005

 1. dokončení příprav ke koupi domu č.p. 272  v Linecké ulici v Českém Krumlově včetně archivu a autorských práv k dílu Josefa a Františka Seidelových
 2. podpis kupní smlouvy s dědici a převzetí domu s veškerým vybavením do majetku ČKRF spol. s r.o.
 3. příprava financování záchrany kompletního dědictví
 4. schválení tří etap spolufinacování záchrany domu s ateliérem v rámci programu Evropské unie Interreg III. A – Česko – rakousko – bavorská spolupráce
 5. zahájení revitalizace fotoateliéru

Rok 2006

 1. vybudování depozitáře pro uložení archivu a vytvoření kvalitního zázemí pro vedení projektu n budově na Chvalšinské ulici
 2. archivace, dokumentace a stěhování domu č.p. 272 v Linecké ulici
 3. zahájení oprav domu po zajištění střech a zejména prosklené střechy ateliéru
 4. první samostatné výstavy fotografií z archivu fotoateliéru Seidel na podporu projektu
 5. podepsání spolupráce se společností Glaube und Heimat (Bavorsko) na Pilotním projektu digitalizace 1 000 snímků a prvních vědeckých studií archivu ve spolupráci s firmou CD Lab Norimberk
 6. dokončení Pilotního projektu a spuštění první veřejné fotobanky

Rok 2007

 1. pokračování stavebních prací na revitalizaci budoucího muzea
 2. příprava scénáře expozic muzea
 3. výstavy a prezentace projektu veřejnosti v Čechách, Bavorsku a Rakousku
 4. získání domu č.p. 260 v Linecké ulici pro potřeby muzea
 5. příprava stavební dokumentace a začátek revitalizace domu č.p. 260
 6. restaurování inventáře a archivu muzea
 7. dokončení prvních etap programu Interreg III. A
 8. účast na zemské výstavě v Bavorsku

Rok 2008

 1. dokončení poslední etapy obnovy fotoateliéru Seidel kofinancované z programu Interreg III. A a příprava projektu k vyúčtování
 2. dokončení revitaliazce domu Linecká č.p. 272 a domu č.p. 260
 3. dokončení muzejní expozice
 4. otevření muzea pro veřejnost, zahájení návštěvnického provozu 5.6.2008
 5. příprava na získání finančních prostředků pro digitalizaci archivu
 6. nový web muzea a spuštění nové fotobanky na www.seidel.cz
 7. 31.12.2008 evidováno 4500 návštěvníků muzea

Rok 2009

 1. odeslání žádosti pro získání finančních prostředků pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
 2. schválení projektu Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa
 3. premiéra dokumentárního filmu o rodině Seidelových a budování Musea Fotoateliér Seidel „Včely letěly krásně“ - režisér Karel Čtveráček
 4. vydání první knižní publikace o muzeu
 5. zisk prestižního ocenění „Projekt roku“ v soutěži Asociace muzeí a galerií České republiky
 6. 31.12.2009 evidováno 7000 návštěvníků muzea

Rok 2010

 1. příprava digitalizace archivu
 2. výstavy
 3. práce na projektu Cíl 3
 4. 31.12.2010 evidováno 8000 návštěvníků

Rok 2011

 1. příprava a realizace projektu speciálních interaktivních prohlídek pro školní třídy
 2. partnerství v projektu Musea vystěhovalectví v Schiefwegu (Bavorsko)
 3. výstavy
 4. příprava výběrového řízení pro zakázku digitalizace archivu
 5. příprava výběrového řízení pro dodávku systému zvukových průvodců pro muzeum
 6. 31.12.2011 evidováno téměř 10 000 návštěvníků

Rok 2012

 1. zahájení a dokončení digitalizace archivu v počtu více jak 150 000 skenů, z toho 140 000 negativů a pozitivů
 2. vydání a křest dvou knih
 3. dokončení projektu Cíl 3 a zpracování dokumentace k vyúčtování
 4. příprava závěrečné konference k projektu Cíl 3 a její konání
 5. příprava konference nejlepších projektů programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a její spolupořádání
 6. 31.12.2012 evidováno 9 000 návštěvníků

Rok 2013

 1. příprava a realizace výstavy v muzeu Nejnovějších dějin ve slovinském Celje (partnerský fotoateliér Josipa Pelikána)
 2. příprava Zemské výstavy 2013 Horní Rakousko - Jižní Čechy v projektech synagogy, Regionálního muzea a výstav v Linci a Vyšším Brodě