ČKRF » Museum Fotoateliér Seidel » Fotobanka – digitalizovaný unikát

Fotobanka - digitalizovaný unikát

Všechny objekty dnešního Muzea Fotoateliér Seidel byly naplněny fotografickým materiálem: pozitivy, negativy a seznamy zákazníků v tzv. návštěvnických knihách. Také nabídková alba původních pohlednic fotografického závodu Josefa Seidela a jeho syna Františka nabízí tisíce historických fotografií.

Od začátku roku 2006 byla věnována pozornost pečlivé přípravě digitalizace tohoto archivu. Vše začalo stěhováním a vybudováním klimatizovaného depozitáře. Do poloviny roku 2006 byl celý archiv přestěhován a uložen. Jedním z prvních projektů byla zkušební digitalizace tzv. „Pilotním projektem“ financovaným partnerským spolkem Glaube und Heimat z Bavorska. „Pilotní projekt“ digitalizace více než jednoho tisíce negativů a odborných expertiz provedla firma CD – Lab z Norimberka a z Lipska. Odborné expertízy připravil mnichovský památkový ústav (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege).

Na dalších stovkách snímků digitalizovaných z Grantu Jihočeského kraje jsme si ověřovali připravené postupy a časovou náročnost digitalizace dobových snímků. První verze databanky byla spuštěna v roce otevření muzea (2008) a hned zaujala mnoho návštěvníků stránek muzea na www.seidel.cz . Úspěšným vypracováním a pozdějším schválením projektu „Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa“ byla připravena cesta ke kompletní digitalizaci celého archivu.

Téměř celý archiv byl v rekordním čase a nebývalém rozsahu digitalizován v roce 2012.  V rámci celého projektu bylo zpracováno a do digitální formy převedeno na 140 000 negativů a pozitivů ve všech používaných formátech od roku 1884 do začátku 90.-tých let 20. století. Digitalizované snímky byly doplněny krátkými popisky v českém i německém jazyce. V rámci zpracování jednotlivých negativů byly také kompletně přepsány již digitalizované stránky zákaznických knih. Každý číslovaný negativ je tedy doplněn jedním ze 140 000 údajů o vzniku negativu. Jsou čísla negativů, dny a roky objednávky, jména  a často i bydliště objednavatele – fotografované osoby. Zápisy jsou doplněny také cenou zakázky a údaji o zaplacení.

Fotobanka zahrnuje portréty jednotlivců, dvojic, svateb nebo celých rodin. Nabízí skupiny branců, vojáků nebo na druhé straně fotografie dětí ve školách, před školními budovami. Jsou zde fotografie z prostředí výroby v továrnách nebo řemeslnických dílnách. Josef Seidel i jeho syn a nástupce František Seidel fotografovali obyvatele Šumavy před jejich domy, nebo před malovaným pozadím, které skvěle nahrazovalo malované plátěné pozadí v ateliéru.

Fotobanka je doplňovaná komentáři těch, kteří na snímcích poznali své příbuzné nebo známé. Museum Fotoateliér Seidel podporuje komentáře a má velký zájem na doplňování neznámé historie Šumavy tímto způsobem. Děkujeme za všechny poznámky a i osobní příběhy připojené k fotografiím.