Projekt „Přestupní terminál Český Krumlov“ je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

úterý, 8. srpna 2017

Projekt „Přestupní terminál Český Krumlov“ je zaměřen na modernizaci stávajícího autobusového nádraží v Českém Krumlově. Jeho realizací dojde k transformaci nádraží na moderní přestupní terminál pro veřejnou hromadnou dopravu.

Projekt „Přestupní terminál Český Krumlov“ je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Název projektu: PŘESTUPNÍ TERMINÁL ČESKÝ KRUMLOV
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001930

TeminálHlavním cílem projektu je zlepšení kvality, bezpečnosti a rozsahu služeb přestupní uzlu veřejné dopravy v Českém Krumlově, které všem uživatelům přinese atraktivnější a dostupnější možnosti pro využití provozovaných forem veřejné dopravy na místní, regionální i celostátní úrovni.

Specifické cíle projektu pak jsou následující:

  • Zvýšit atraktivitu a zlepšit vzájemné vazby a možnosti jednotlivých módů VHD a tím i využití VHD z pohledu všech cílových skupin;
  • Nabídnout vyjíždějícím za prací, vzděláním a službami z města Č. Krumlov (jak obyvatelé města, tak obyvatelé ze spádového území) možnost adekvátního odstavného parkování s přechodem na veřejnou dopravu (zejména veřejnou linkovou dopravu) – nabídka parkovacích míst P+R, K+R a B+R;
  • Zvýšením atraktivity služeb VHD přispět ke zvýšení přepravního podílu veřejné dopravy a přispět tak ke snížení objemu IAD;
  • Zlepšit kvalitu služeb pro cestující (dojížďka i vyjížďka) za prací, vzděláním a službami – posílit vybavenost terminálu (bezpečnostní a orientační prvky, informační systém, kvalita ploch, přehlednost značení atd.);
  • Zásadním způsobem prostřednictvím použití moderních informačních a komunikačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících, a to včetně slabozrakých a nevidomých;
  • Zlepšit informovanost, možnosti odbavení a dalších funkcí pro cestující na veřejné linkové a místní autobusové dopravě (a jejím prostřednictvím také zlepšení vazeb na železniční dopravu);
  • Přispět k integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (bezbariérovost celého terminálu a jeho celková vybavenost z pohledu těchto cílových skupin);
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: