ČKRF » Rozvojové projekty » Realizované projekty

Realizované a připravované projekty

V oblasti rozvojových projektů se společnost věnuje vyhledávání, podpoře vzniku, případně i vlastní realizaci projektů s přínosem pro rozvoj města. Aktuálně se jedná o následující významnější projekty a záměry:

  • Projekt revitalizace komplexu  bývalého „kláštera klarisek“ (od r.2010 inženýring pro město - v rámci IOP)
  • Projekt revitalizace tzv. třetího meandru vč. zapojení synagogy a „Schieleho domku“ (společně s městem)
  • Projekt „Využití kasárna Vyšný“ (společně s městem)
  • Projekt „Cyklotrasa Český Krumlov – Kájov“ (společně s městem)
  • Projekt „Přestupní terminál Český Krumlov“