ČKRF » Městský parkovací systém » Parkování osobních automobilů » Parkoviště Pr

Parkoviště Pr ("Parkoviště v Jelení zahradě II.")

Situováno v sousedství parkoviště P1 - pod severními hradbami zámku v meandru říčky Polečnice. Parkoviště má vjezd i výjezd v jednom místě z Chvalšinské ulice (silnice I/39 České Budějovice-Volary). Kapacita parkoviště je 95 parkovacích stání..

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem a  je v nepřetržitém provozu. Sousední parkoviště P1 je navíc vybaveno restaurací, veřejnými záchodky, mapovým informačním bodem a veřejným telefonním automatem.

Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému. Pro orientaci ve vnitřním prostoru parkovací plochy slouží vnitřní vodící tabule.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.