ČKRF » Městský parkovací systém » Parkování osobních automobilů » Parkoviště P3

Parkoviště P3 ("Parkoviště Městský park")

Situováno v meandru řeky Vltavy mezi Městským parkem a Domem dětí a mládeže. Jedná se o třetí největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 130 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice Linecká.(odbočka ze silnice II/160 Č. Krumlov - Vyšší Brod u přejezdu přes řeku Vltavu směrem k centru města).

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými záchodky, mapovým informačním bodem. Parkoviště je z části příjemně stíněno vzrostlými stromy, ale prozatím je v část parkovací plochy upravena na nezpevněném povrchu. V blízkosti parkoviště se nachází hlavní oddychový městský park, Dům dětí a mládeže, dětské dopravní hřiště, budova soudu a další provozovny.

Parkoviště je v nepřetržitém provozu. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.