ČKRF » Městský parkovací systém » Parkování osobních automobilů » Parkoviště P2

Parkoviště P2 ("Parkoviště Pod poštou")

Situováno mezi hlavní městskou poštou, pivovarem a řekou Vltavou. Jedná se o druhé největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 175 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice U Poráků (odbočka ze silnice II/157 Č. Krumlov- Kaplice směrem k lokalitě "Ambit").

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými záchodky, mapovým informačním bodem.

Parkoviště je v nepřetržitém provozu. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému. Pro orientaci ve vnitřním prostoru parkovací plochy slouží vnitřní vodící tabule.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.