ČKRF » Městský parkovací systém » Parkování osobních automobilů » Odstavná parkoviště » Odstavná parkoviště

Odstavná parkoviště

  • tři samoobslužná odstavná parkoviště v blízkosti historického centra (P1, P2, P3) s celkovou kapacitou cca 630 stání a nepřetržitým celoročním provozem
  • elektronický systém navádění vozidel na odstavná parkoviště poskytující aktuální informace o jejich obsazenosti
  • monitorovací kamerový systém umožňující z centrálního dispečinku trvalý kontakt se zákazníky parkovišť 24 hodin denně (upozornění: parkoviště nemají statut hlídaného parkoviště!)
  • vybavení parkovišť moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení parkovného v Kč a EUR nebo prostřednictvím magnetických parkovacích karet
  • slevy pro vícedenní návštěvníky, bezbariérové WC
  • aktuální obsazenost parkovišť na tel. č. 380 711 190
  • dále parkoviště P4 o kapacitě 100 stání v těsné blízkosti zámecké zahrady (s obsluhou a zpoplatněním pouze v letních měsících)

Odstavná parkoviště slouží také pro parkování motocyklů i karavanů.

Ceník pro běžné parkování
běžné parkování - při nepřetržitém stání kratším než 5 hodin P1 P1r P2 P3
parkování do 40 minut zdarma *
každá započatá hodina parkování * 50 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč
Minimální sankční poplatek za ztrátu parkovacího lístku 250 Kč

* opustí-li zákazník parkoviště do 40 minut od vjezdu není mu účtován žádný poplatek

Komplexní ceník parkovacích produktů a služeb