ČKRF » Aktuálně » V září 2016 spatřil světlo světa projekt autobusov

V září 2016 spatřil světlo světa projekt autobusového nádraží

středa, 5. října 2016

aut_nadrazi

Na zářijovém jednání zastupitelstva města představil Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu (dále ČKRF), projekt pro nový dopravní terminál. Plánovaná rekonstrukce areálu autobusového nádraží proběhne ve dvou fázích. Během první se opraví terminál nádraží, ve druhé samotná budova. Vznikne tu moderní dopravní terminál se 130 místy pro parkování osobních automobilů a se stá ním pro kola. K tomu bude 19 zastávek pro autobusy s krytým stáním. Práce na novém terminálu začnou na jaře příštího roku.

„Orientační rozpočtová částka na  rekonstrukci je 71 milionu korun. Předpokládáme, že vysoutěžená cena v  rámci výběrového řízení bude až o 25 procent nižší, mohla by se pohybovat okolo 50 milionů korun,“ uvedl Ing. Miroslav Reitinger.

2. září 2016 podal ČKRF žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která v  případě úspěšného získání pokryje až 90 procent z ceny. Z  důvodu plánovaných podnájmů prostor v nádražní budově, bude druhá etapa rekonstrukce realizována bez dotační podpory. Studií řešení jednotlivých funkcí v  budově byly prověřeny dvě plnohodnotné varianty, kdy jedna počítá pouze s dvoupodlažní přístavbou u západního štítu a druhá varianta uvažuje i o drobném objektu podél vstupních stání. Rekonstrukce budovy se bude pohybovat okolo 24,5 milionu korun. Proto že zde vzniknou i prostory pro obchody a různé provozovny, počítá město s výnosy z pronájmu ve výši zhruba 1,7 milionu korun.

 
3D pohled 7C1