ČKRF » Aktuálně » Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u auto

Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově

středa, 23. srpna 2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a podle interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.

Zadavatel, ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na:  Název akce: „Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově“

 

Ke stažení:

 

Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově

Popis předpokládaného rozsahu

Popis předpokládaného rozsahu - přílohy

Zaměření stavu

 

Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově - Smlouva o dílo

Protokol o otevírání obálek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, veřejná zakázka: " Projektová dokumentace - Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově"

Protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, veřejná zakázka: " Projektová dokumentace - Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově"

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, veřejná zakázka:
„Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově“