ČKRF » Aktuálně » Českokrumlovský rozvojový fond získal dotaci na re

Českokrumlovský rozvojový fond získal dotaci na rekonstrukci autobusového nádraží

čtvrtek, 20. dubna 2017

1000x1000-1475663146-3d-pohled-7c1

Projekt obnovy autobusového nádraží v Českém Krumlově byl po neúspěšných hledáních privátních investorů svěřen k přípravě a k realizaci Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r. o. v roce 2014.

Přípravné práce ČKRF byly od samého počátku vedeny s maximální snahou využít dotačních programů, které už v r. 2015 v úvodních informacích naznačovaly možnost spolufinancování projektu tohoto typu z evropských dotačních programů. Výzva k podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která již přesně definovala rozsah, obsah a další náležitosti projektů, byla zveřejněna v březnu 2016 s půlroční lhůtou na podání nabídek. V této velice krátké době bylo nezbytné vyprojektovat a legislativně provést změnu územního rozhodnutí a následně vyprojektovat a podat žádost o stavební povolení. Vše se nakonec podařilo zdárně dokončit a 2. září 2016 byla podána žádost o dotaci.

Na sklonku měsíce března 2017 dostal pak Českokrumlovský rozvojový fond oficiální vyrozumění o přidělení dotace ve výši 42,5 mil Kč pro projekt Dopravního terminálu – autobusového nádraží – v Českém Krumlově.

Tato zpráva se stala zásadním mezníkem pro rekonstrukci českokrumlovského autobusového nádraží. Teprve od tohoto okamžiku bylo možné plně rozvinout konkrétní náplň vlastní rekonstrukce. Dotace i s plánovaným vlastním podílem ČKRF nedosáhne na plný rozsah stavebně povolené rekonstrukce. Pravděpodobně dojde k mírné redukci plánovaného přilehlého parkoviště a také k několika dalším drobným úpravám. Základní rozvrstvení projektu – autobusové nádraží – přilehlé parkoviště P+R a zóna služeb zůstane určitě zachováno. Změnu nedoznají ani plánovaná pohodlná pěší napojení na Objížďkovou ulici, Kaplickou ulici (vč. úpravy vyhlídky), Moráň a objekty nemocnice.

Od oznámení o přidělení dotace se již rozběhly práce směřující k vypracování prováděcího projektu stavby, který kromě svého hlavního účelu je také nezbytností pro výběr dodavatele prací. Celý tento proces se všemi zákonnými lhůtami je záležitostí trvající v řádu měsíců. Vlastní realizace stavby by tedy měla být zahájena zkraje podzimu 2017. Prostor na odklad již v podstatě žádný není, neboť podmínky poskytnutí dotace stanovují dokončení díla v roce 2018.

Samostatnou kapitolou v celém projektu je potom obslužný objekt. Poskytnutá dotace se na tuto stavbu nevztahuje. Její rekonstrukce bude hrazena zatím plně z prostředků ČKRF. Stejně jako pro autobusové nádraží, tak i pro obslužný objekt byl hlavním mezníkem rozsah poskytované dotace pro vlastní plochu nádraží. Teprve od něj se rozvíjí náplň pro tento objekt a rozsah jeho rekonstrukce. Záměrem, který nyní začíná přecházet do projektových prací, bude zřízení funkčního, příjemného, moderního objektu s víceúčelovými funkcemi, který bude stavět na stávajících dispozicích budovy s jejich mírnou úpravou. Předpokladem je pak souběžné dokončení prací na rekonstrukci objektu i vlastního dopravního terminálu.

 
1000x1000-1475663146-3d-pohled-7c1