ČKRF » Aktuálně » Českokrumlovský rozvojový fond v roce 2015

Českokrumlovský rozvojový fond v roce 2015

pondělí, 25. května 2015

fond1

Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) připravoval plán na rok 2015 na podkladě velmi dobrých hospodářských výsledků dosažených v uplynulém roce. Z předběžných výsledků hospodaření vyplývá, že tržby společnosti dosáhly v roce 2014 rekordní výše 47,7 milionů korun a celkový zisk před zdaněním pak zhruba 5 milionů korun.

Podnikatelský plán počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku společnosti ve výši 10,8 mil. Kč (vč. obnovy nemovitostí charakteru oprav za 2,3 mil. Kč), tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 47,75 mil. Kč a ziskem 6,2 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu rozvoje cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města (1,5 mil.Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a disponibilními prostředky na běžném účtu ve výši téměř 20 mil. Kč (rezerva na realizaci rekonstrukce autobusového nádraží). Více informací: podnikatelský plán na rok 2015  a zde .