ČKRF » Aktuálně » Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshleda

Audit Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení

úterý, 18. října 2016

100x75-1432573052-fond1

Město Český Krumlov obdrželo v létě 2016 dlouho očekávanou zprávu o provedeném auditu hospodaření městské společnosti Českokrumlovského rozvojového fondu. V souladu se zadáním, na kterém se pracovalo několik měsíců, byl audit zaměřen na prověření šesti vybraných oblastí.

Město Český Krumlov, resp. Městský úřad Český Krumlov obdržel na konci července Zprávu z externího auditu společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. (dále jen ČKRF) za období 2012 až 2015.

Zpráva o provedeném auditu čítá 79 stran, její základní výstupy rekapituluje tzv. manažerské shrnutí. Cílem auditu bylo vypracování odborného, objektivního a nestranného posouzení úrovně a efektivnosti hospodaření společnosti a nakládání s jejím majetkem, a to v kontextu poslání definovaného v zakladatelských listinách společnosti a v základních koncepčních dokumentech schválených městem Český Krumlov.

V souladu se zadáním se kontrola týkala prověření níže vybraných oblastí hospodaření ČKRF. Souhrnně lze konstatovat, že ve sledovaných oblastech audit neshledal žádná zásadní pochybení

Tisková zpráva

Managerské shrnutí