ČKRF » Dokumenty » Dokumenty

Dokumenty

Základní právní normy společnosti
 

Základní koncepční dokumenty

Výsledky hospodaření

Usnesení jediného společníka

Usnesení zastupitelstva města

Výzva k podání nabídky

Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově

 

Průběh aktuálních veřejných zakázek malého rozsahu

Protokol o otevírání obálek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, veřejná zakázka: " Projektová dokumentace - Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově"

Protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, veřejná zakázka: " Projektová dokumentace - Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově"

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, veřejná zakázka:
„Projektová dokumentace – Polyfunkční objekt u autobusového nádraží v Českém Krumlově“

 

 

Uzavřené výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Uskutečněná výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a služeb

Archiv dokumentů